Informations- och analysverktyg

Köper och samlar in betydelsefull data.

Vår affärsidé är att köpa och samla in data från marknadens bästa informationsleverantörer.

Data som vi sedan gör tillgänglig i vår tjänst på ett snabbt och intuitivt sätt för att användas vid värdering och analys av kommersiella fastigheter.

Prova kostnadsfritt

Utbildning och seminarier

Förbättringar och nya funktioner. Ta del av alla nyheter i verktyget.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår tjänst. Ta del av förbättringar och nyheter och få ut det mesta av verktyget.

Vi erbjuder löpande kostnadsfria utbildningar och seminarier för maximal nytta av verktyget.

Utbildning

Vår affärside

Kunder om våra tjänster